kogarindou Eikando Zenrinji Kyoto,Japan

Update Information

2015/11/27 Eikando Now
2015/11/01 Eikando Now
2015/10/12 What's New
Slideshow 'Autumn Foliage at Eikando 2014'

BGM: Autumn Color
composed and played a cembalo by Aiko Kuzuki

Please mail your comments to e-mail (Click)
Copyright (C) 2002-2015 Eikando Zenrinji, All rights reserved.